Opvoeden jongens

Zijn jongens moeilijker op te voeden dan meisjes?

Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn biologisch bepaald. Maar ook de opvoeding van jongens en meisjes speelt een rol bij die verschillen. Ouders benaderen vanaf de geboorte jongens en meisjes vaak op een verschillende manier. Met jongens wordt bijvoorbeeld lichamelijker en uitbundiger omgegaan. Doordat de ontwikkeling van meisjes en van jongens ook verschillen laat zien, wordt die verschillende benadering onbewust versterkt.
De taalontwikkeling en de ontwikkeling van de fijne motoriek beginnen bij meisjes gemiddeld eerder dan bij jongens. Hierdoor is het makkelijker om met hen rustige dingen te doen zoals bijvoorbeeld theedrinken. En hierdoor kunnen ze een voorsprong ontwikkelen in de sociale omgang met anderen. Bij jongens ontwikkelt de grove motoriek zich eerder: ze rennen graag en schoppen tegen een bal. Het hormoon testosteron draagt ertoe bij dat jongens over het algemeen vaak drukker, luidruchtiger en agressiever gedrag laten zien dan meisjes.

Is het daarom lastiger om jongens op te voeden dan meisjes?
Wanneer ouders inzicht hebben in de oorzaken van het andere gedrag van jongens en er rekening mee houden, zal de opvoeding van jongens niet lastiger of moeilijker zijn dan die van meisjes.

Tips

  • Houd rekening met de grotere bewegingsdrang van jongens: bied voldoende mogelijkheid om dit uit te leven.
  • Besteed extra aandacht aan het leren van communicatievaardigheden en aan het leren uiten van gevoelens.
  • Het oefenen van deze vaardigheden kan ook worden ingepast in de wat wildere spelen en spelletjes.
  • Besteed extra aandacht aan vaardigheden zoals geduld en concentratie, die nodig zijn voor huiswerk maken en andere "rustige" bezigheden. 
  • Niet alle jongens willen "typisch mannelijke" sporten of interesses uitoefenen: sluit aan bij hun interesse.
  • Jongens moeten zich kunnen optrekken aan goede voorbeelden: mannen die én gevoelig én mannelijk en zorgend kunnen zijn.