Spelen is fijn

Over het spelen van jonge kinderen.

SPELEN=LEUK SPELEN=LEREN SPELEN=SPEELGOED
SPELEN=ONTDEKKEN SPELEN=ONTWIKKELEN

Weet u zich nog te herinneren hoe fijn het was om te spelen?
Kinderen spelen op verschillende manieren. Zonder dat ze het weten zijn ze bezig met hun ontwikkeling en leren ze spelenderwijs nieuwe dingen. Ze oefenen hun spieren en hun bewegingen. Bij jonge kinderen is spelen voornamelijk bewegend en zintuigelijk bezig zijn. Al manipulerend met voorwerpen leren ze veel over de wereld om hen heen: dingen zijn hard of zacht, groot of klein, sommige dingen passen ergens in.

Al dat kruipen, klimmen en voelen is heel belangrijk voor hun latere ontwikkeling. Het is het voorbereidende werk voor de latere taal- en rekenontwikkeling. Spelen en samen spelen hebben een positieve invloed op het leren omgaan met zichzelf en met de anderen. Kinderen vinden het heerlijk om aandacht te krijgen van hun ouders en om samen te spelen met hun ouders; dit is leuk en het is bovendien heel goed voor de band tussen ouder en kind.

Spelen bevordert de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen:
De motorische ontwikkeling: kruipen, rollen, klimmen, springen voor de grove motoriek. Kralen rijgen, insteekmozaïk, puzzelen voor de fijne motoriek.
De verstandelijke ontwikkeling: door te ontdekken met al hun zintuigen ervaren kinderen dat dingen heel verschillend zijn.
De taalontwikkeling: spelenderwijs leren kinderen woorden en herkennen ze begrippen.
De sociaal-emotionele ontwikkeling: al spelend leren jonge kinderen rekening te houden met anderen en ervaringen te verwerken.
De fantasie-ontwikkeling: kinderen leren hun eigen interpretatie te maken van wat ze tegenkomen en meemaken.

Tips om het spelen te bevorderen.

  • zorg voor een ontspannen en gezellige sfeer.
  • geef voldoende ruimte om te spelen.
  • laat je kind ook regelmatig met andere kinderen spelen.
  • communiceer tijdens het spelen.
  • geef je kind vaak een complimentje.
  • speel regelmatig buiten met je kind.
  • speel op vaste tijden met je kind en leer je kind ook om alléén te spelen.
  • ook gewone materialen zijn geschikt om te spelen: oude lappen, dozen enz.

Voor meer informatie over speelgoed en spelletjes kunt u de volgende websites raadplegen:
www.speelgoedinfo.nl
www.speelzolder.nl