Pesten

Pesten…wie heeft het nog nooit gezien, gehoord of meegemaakt? Laat het woord ‘pesten’ vallen en er komen allerlei verhalen naar boven die hiermee te maken hebben. Het is belangrijk om te weten hoe je een kind  kunt helpen dat gepest wordt of zelf pester is. Er is een verschil tussen ‘plagen’ en ‘pesten’. Plagen is onschuldig en grappig bedoeld. De ene keer plaag je zelf en de andere keer plaagt een ander kind jou. Pesten is niet onschuldig, pesten is gemeen en er zitten vervelende bedoelingen achter. Er is ook sprake van ongelijkheid: de pestkop heeft de macht en het slachtoffer is machteloos. Deze rollen worden ook niet omgedraaid, zoals bij plagen. Het slachtoffer blijft slachtoffer, het pesten gebeurt regelmatig en stopt niet na één keer.

Pesten kan nare gevolgen hebben. Een kind dat gepest wordt, kan zich eenzaam voelen, zich schamen en bang zijn voor andere kinderen. Ook kan een kind dat slachtoffer is van pesten, last krijgen van buikpijn, duizeligheid en slapeloosheid. Er zijn veel vormen van pesten. Je kunt denken aan pesten met woorden, pesten door lichamelijk geweld, dreigen of bang maken, kapotmaken van spullen, niet mee mogen doen en pesten via mail, msn, sms (cyberpesten).

Het vervelende van pesten is, dat het bijna nooit vanzelf stopt. Het is nodig dat iemand ingrijpt om het pesten te stoppen. Dat is een taak voor iedere opvoeder die in zijn omgeving ziet, merkt of hoort dat er gepest wordt. Het kan erg moeilijk zijn om pesten in je omgeving of de omgeving van je kind te stoppen. Daarom een aantal tips om samen het pesten te stoppen: 

 • Praat met je/het kind
 • Neem je/het kind serieus
 • Zeg dat pesten afschuwelijk is
 • Blijf rustig
 • Praat met de leerkracht
 • Stimuleer sociaal gedrag
 • Geef je/het kind positieve aandacht
 • Geef het goede voorbeeld
 • Vraag advies en steun bij vrienden, familie, de school of de opvoedwinkel in de buurt 
 • Zoek samen naar een oplossing
 • Zoek informatie over pesten. Bijvoorbeeld op internet: www.pestweb.nl
 • Of lees één van onderstaande boeken:
 1. Pesten wat vind jij? 
  Trix van Dugteren, voor  kinderen en ouders
 2. Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen. 
  Drs. Bob van der Meer
 3. Hoe overleef ik de brugklas.
  Francine Oomen. In dit boek voor kinderen komt ook het thema ‘pesten’ aan de orde.

 

 

Tips: