Buiten spelen

Naarmate kinderen ouder worden, zullen ze stapje voor stapje ook zelfstandiger worden bij het buitenspelen. Met uw peuter ging u samen naar buiten, de kleuter wil af en toe ook wel eens alléén buiten spelen en als u in een verkeersveilige buurt woont en uw kind kan zich al aan afspraakjes houden, dan kan dat ook.

Het is bij elke leeftijdsfase belangrijk om in te schatten waar uw kind aan toe is en wat het aankan. Hier hoort ook bij : goede afspraken maken en controleren of uw kind zich daar aan houdt. Bij kleine kinderen zijn die afspraken heel concreet: niet oversteken, in de straat blijven en komen zeggen als je bij iemand naar binnen gaat. Als kinderen ouder worden, gaan ze verder van hun ouders weg. Hun actie-radius wordt groter. Dat betekent voor ouders dat ze meer moeten loslaten. Dat betekent ook dat ouders er op moeten kunnen vertrouwen dat hun kind geen domme dingen zal doen.

Tips voor ouders met zelfstandig buitenspelende kinderen.

  • Spreek af dat je elkaar laat weten waar je bent en met wie.
  • Spreek af hoe laat u en uw kind thuis zijn.
  • Doe tussendoor ook leuke dingen met elkaar; ga er samen op uit of speel een spelletje met uw kind.
  • Praat met uw kind, ook al gaat het over dingen waar u misschien niet zoveel van af weet.
  • Houd toezicht op de geldbesteding van uw kind.
  • Nodig de vrienden en vriendinnen van uw kind ook thuis uit.
  • Bezoek de plekken waar uw kind meestal speelt of met vrienden praat en maak kennis met de vrienden/vriendinnen.
  • Maak ook contact met de ouders van de vrienden van uw kind.