Groepsbijeenkomsten en cursussen

Ouders kunnen veel met en van elkaar leren en op deze manier hun eigen kracht vergroten. Omdat gebleken is dat dit een zeer effectieve manier is om te werken aan competent ouderschap, investeert Twinkeltje veel tijd in het organiseren van groepsgerichte bijeenkomsten rondom het thema opvoeden.
De onderwerpen lopen uiteen van de ontwikkeling van de peuter, het spelen van kinderen in diverse leeftijden, tot het voorkomen van crimineel gedrag van de puber. Soms wordt een bijeenkomst op de locatie van Twinkeltje georganiseerd. Maar meestal komen de medewerkers op verzoek van een groep ouders, Huis van de Wijk of netwerkpartner op locatie om een bijeenkomst te verzorgen. De groepsbijeenkomsten worden aangekondigd via flyers, in de nieuwsbrief op de website en soms ook in de wijkkrant. Vaak gaat het om laagdrempelige bijeenkomsten, waarbij ouders binnen kunnen lopen en vragen kunnen stellen en praten over allerlei onderwerpen: Twinkeltje op de Koffie. Ook worden in buurten dialogen of opvoedtafels georganiseerd, waarbij in een gezellige sfeer met eten en koffie het onderwerp opvoeden ter sprake komt. Soms willen ouders doelgericht over een thematisch opvoedonderwerp praten: hiervoor organiseert Twinkeltje in samenspraak themabijeenkomsten of een Opvoedparty.

Daarnaast biedt Twinkeltje deskundigheidsbevordering en coaching aan ouders en groepen ouders die zelf andere ouders willen ondersteunen bij het opvoeden. Een voorbeeld hiervan is Ouders in Actie, waarbij ouders leren om themabijeenkomsten uit te voeren over opvoedkundige thema's.

 

CURSUSSEN

Twinkeltje verzorgt ook diverse oudercursussen over opvoeden:

 • Peuter in zicht.  3-5 wekelijkse bijeenkomsten voor ouders van kinderen tussen 2 en 4 jaar.
 • Opvoeden en Zo.  5 wekelijkse bijeenkomsten voor ouders van kinderen in de basisschool-leeftijd.
 • Praten met kinderen.  7 wekelijkse bijeenkomsten voor ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 17 jaar.
 • Blij met je baby. 3 wekelijkse bijeenkomsten voor ouders van kinderen tussen 0 en 1 jaar.
   

Ouders kunnen zich altijd bij Twinkeltje opgeven voor de diverse cursussen. Zij worden dan telefonisch benaderd, wanneer een cursus gaat beginnen.
Naast de onderstaande thematische onderwerpen, worden veel onderwerpen in overleg met ouders voorbereid en uitgevoerd.

 

ONDERWERPEN THEMABIJEENKOMSTEN

2-12 jaar 

 • regels en grenzen (over peuter/kleuter of schoolkind)
 • omgaan met conflicten/ruzie (over peuter/kleuter of schoolkind)
 • druktemakers/drukke kinderen (over peuter/kleuter of schoolkind)
 • veiligheid in om huis (baby/peuter/kleuter of schoolkind)
 • slapen (baby/peuter/kleuter of schoolkind)
 • eten (baby/peuter/kleuter of schoolkind)
 • spelen (baby/peuter/kleuter)
 • zindelijkheid/bedplassen (peuter/kleuter of schoolkind)
 • kind en tv (peuter/kleuter of schoolkind)
 • kinderangsten/bang (peuter/kleuter of schoolkind)
 • algemene ontwikkeling 0 tot 4 jaar/ontwikkeling peuter kleuter schoolkind
 • seksuele ontwikkeling (peuter/kleuter of schoolkind)
 • zelfbeeld/zelfvertrouwen/weerbaarheid (peuter/kleuter of schoolkind)

 

2-4 jaar

 • koppigheid peuters
 • beweegkriebels (over het belang van bewegen)
   

4-18 jaar

 • opvoeden in 2 culturen (schoolkind, puber)
 • pesten, live en online (schoolkind, puber)
 • agressief gedrag (schoolkind)
 • kind en internet (schoolkind)
 • het digitale kind (schoolkind, puber)
 • veilig buiten spelen (schoolkind)
 • kattenkwaad (schoolkind, puber)

12-18 jaar

 • ontwikkeling puber
 • seksuele ontwikkeling puber
 • zakgeld