Lekker slapen

Lekker slapen
Slapen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens hun slaap verwerken kinderen de dingen van de dag en doen ze weer nieuwe energie op. Bij baby’s ontwikkelen de hersenen zich verder tijdens het slapen. Baby’s slapen ook erg veel, dat hebben ze nodig om zich dus verder te kunnen ontwikkelen. Ook voor oudere kinderen blijft slaap erg belangrijk. Slaapt je kind te weinig, dan is hij bijvoorbeeld hangerig, moe of kan hij op school zijn aandacht er niet zo goed bij houden.
Veel ouders hebben vragen over het slapen van hun kind. Een kind dat niet naar bed wil of ’s nachts steeds wakker wordt en bij de ouders in bed wil.
Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor kinderen niet in slaap vallen of onrustig slapen. Hierbij kun je denken aan de aanleg van het kind of de leeftijd. Een kind dat ouder wordt, heeft meestal minder slaap nodig en op een gegeven moment is een middagslaapje niet meer nodig. Als je kind merkt dat je slapen belangrijk vindt, kan hij zijn eigen wil laten merken door zich te verzetten als hij moet gaan slapen. De omgeving waarin een kind slaapt, speelt ook een rol. Het is belangrijk dat een kind zich prettig voelt in zijn slaapkamer en er tot rust kan komen. Ook ziek zijn, een spannende gebeurtenis of weinig structuur overdag kunnen oorzaken zijn van niet willen slapen of onrustig slapen. Als kinderen overdag weinig aandacht hebben gehad, proberen ze dat soms ’s nachts in te halen. Er kan eveneens een patroon ontstaan zijn tijdens bijvoorbeeld de vakantie, waardoor je kind gewend is geraakt aan veel aandacht ’s nachts en dat weer doorbroken moet worden.

Enkele tips

 • Er is niet één goede manier om met slaapproblemen om te gaan. Zeker bij slaapproblemen geldt: doe het op je eigen manier! Het is belangrijk een manier een poosje vol te houden (2-3 weken). Dat geeft je kind een vertrouwd gevoel en hij merkt dat je het meent. Kies een aanpak uit die bij je past en die je daardoor ook beter kunt volhouden.
 • Geef je kind overdag veel positieve aandacht. Kinderen willen dit anders ’s nachts ‘inhalen’.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging overdag. Lekker veel naar buiten, lopen, rennen. Als kinderen veel buiten komen en zich lekker moe kunnen maken, slapen ze vaak beter.
 • Breng structuur of regelmaat aan in de dag. Als er overdag weinig regelmaat is, dan lukt dat ’s avonds/’s nachts ook niet zo goed.
 • Gebruik een vast ritme/volgorde bij het slapen gaan. (bijv. tanden poetsen, pyjama aan, voorlezen en nog even knuffelen)
 • Schuif wat met de bedtijd of met de middagslaapjes. Het kan zijn dat je kind net te groot wordt voor een middagslaapje en dan om 7 uur alweer naar bed te gaan. Probeer een nieuw ritme te zoeken dat bij je groter wordende kind past.
 • Laat je kind de dag rustig afbouwen. Lees samen een boekje bijvoorbeeld, waarmee je de dag rustig afsluit.
 • Zorg dat je kind zich veilig voelt in zijn kamer om te gaan slapen
 • Zorg voor een nachtlampje als je kind ‘donker’ eng vindt en/of laat de slaapkamerdeur een stukje open.
 • Blijf nog even in de buurt als je kind in bed ligt.
 • Bij huilen bij het weggaan: De ‘5-minuten-methode’. Niet langer dan 5 minuten laten huilen, dan even teruggaan en je kind geruststellen in zijn bed, waarna je weer weggaat. Vervolgens blijf je nog een keer 5 minuten weg, daarna 10 minuten en zo verder. Dit doe je consequent en zonder boos worden. Je biedt op deze manier veiligheid, maar bent ook duidelijk in wat de bedoeling is.
 • Is  je kind ergens bang voor? Neem zijn angst dan serieus en praat er samen over.