Opvoedpunt in CJG Crooswijk stopt

5 jarig bestaan en einde Opvoedpunt in het CJG
Het opvoedpunt Twinkeltje, dat samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de afgelopen jaren is uitgevoerd in het CJG Kralingen/Crooswijk is per 1 januari 2015 stopgezet.
Het stopzetten heeft te maken met een eenduidig beleid dat de stad Rotterdam wil uitvoeren binnen alle CJG's in de stad. Een afwijkend aanbod zoals Twinkeltje heeft vormgegeven in de locatie van het CJG in Crooswijk, past niet meer binnen dit beleid.
In oktober 2014 bestond het opvoedpunt binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin 5 jaar. In die 5 jaar hebben veel ouders gebruik gemaakt van dit bijzondere aanbod. Ouders konden direct hun vragen stellen aan de opvoedconsulente die een plek had in de centrale hal van het centrum. Ook maakten ouders graag gebruik van Dreumestijd, waar ze met elkaar in gesprek konden gaan terwijl er gericht speelaanbod voor hun dreumes werd georganiseerd. Op 9 december is een bijeenkomst gehouden voor alle medewerkers van het CJG in Kralingen Crooswijk en de medewerkers van Twinkeltje, waarbij ook andere, samenwerkende organisaties waren uitgenodigd. Het was een jubileumsfeest met een lach en een traan, waar naast het succes ook het einde van het opvoedpunt werd "gevierd". 

Het stoppen van het Opvoedpunt binnen het CJG betekent zeker niet het einde van Twinkeltje. In tegendeel: de diensten van Opvoedwinkel Twinkeltje blijven op maat en laagdrempelig bestaan voor alle ouders en opvoeders in de wijk. Twinkeltje heeft inloopmogelijkheden in de opvoedwinkel in Crooswijk, in opvoedpunt in het wijkservicepunt in Kralingen en in wijkservicepunt in de Esch. 
In Noord blijft Twinkeltje gevestigd in het Klooster in het Oude Noorden.
En verder blijft Twinkeltje werken voor ouders op alle plekken in de wijk waar groepen ouders vragen hebben: in het Buurthuis, de speeltuin, bij zelforganisaties, bij anderen organisaties die werken met (groepen) ouders. Het aanbod blijft divers en op maat: van het spelen van een opvoedspel tot het praten over het pedagogische klimaat in het Buurthuis of het organiseren van workshops over opvoeden.

Het stoppen van het Opvoedpunt betekent ook zeker niet het einde van de samenwerking met het CJG. Zoals succesvol gebleken in de afgelopen jaren, blijft Twinkeltje aanvullend aan de diensten van het CJG werken in de wijk. We blijven ons aanbod afstemmen en daar waar nodig samen activiteiten organiseren. We blijven ieder werken vanuit onze eigen expertise, waardoor we samen de gehele doelgroep ouders en opvoeders die vragen hebben over het opvoeden van hun kind, kunnen bereiken. En dat is waar het om gaat: álle ouders bereiken die vragen hebben over het opvoeden, óók die ouders, die het niet gemakkelijk vinden om hun vraag te formuleren of hun vraag te stellen.