Huiskamerlunch in de Opvoedwinkel

Samenwerken voor sterke ouders.

Woensdag 18 juni heeft de Van Veldhuizen Stichting een huiskamerlunch georganiseerd met het thema "samenwerken voor sterke ouders".

Dit keer een netwerkvergadering op een andere manier: informeel met partners en ouders, onder het genot van een heerlijke maaltijd, praten over wat nodig is in Kralingen/Crooswjk op het gebied van opvoedondersteuning. De kleinschaligheid en lage drempel van de bijeenkomst spraken iederen aan en gaf veel inspiratie voor samenwerking.

Volgend jaar willen wij wederom het initiatief nemen om met de partners op het gebied van opvoeden bij ekaar te komen. Hierbij worden vanzelfsprekend ook weer ouders betrokken.