Voor alle opvoedvragen

Ouders en opvoeders kunnen met hun vragen over opvoeden bij Opvoedwinkel Twinkeltje terecht. Het kan hierbij gaan om een simpele vraag over de juiste school of peuterspeelzaal voor hun kind of over geschikt speelgoed voor hun peuter. Soms willen ouders hun verhaal kwijt over het driftige en dwarse gedrag van hun peuter of over de onbereikbaarheid van hun puber. Bij Twinkeltje vindt de ouder een luisterend oor, informatie of advies. Het hoeft dus niet direct een probleem te zijn, waarmee een ouder/opvoeder binnenkomt: elke vraag die men wil stellen is goed. Wij gaan ervan uit dat vragen over opvoeden normaal zijn en erbij horen; dat elke ouder het beste wil voor zijn kind en ook dat de ouder de deskundige is als het gaat over het opvoeden en het kennen van zijn kind.

Wij helpen ouders graag met alle opvoedvragen over de opvoeding van hun kinderen van 0 tot 18 jaar, zonder wachtlijst en zonder dossiervorming. Ons doel is voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot opvoedproblemen. Daarom werken wij met een lage drempel.

Het kan zijn dat de vraag niet meteen door de opvoedconsulente of pedagoog in opleiding beantwoord kan worden. Misschien gaat de vraag wat verder en wil de ouder een afspraak maken bij een van onze pedagogen. Een kind kan dan gerust meekomen. Het kan ook zijn dat een andere organisatie een betere uitkomst kan bieden. In dat geval zal de opvoedconsulente of de pedagoog doorverwijzen naar de juiste instelling.