Week van de Opvoeding: opvoedtafels

Opvoedtafels
Opvoedwinkel Twinkeltje heeft op 5 basisscholen in de deelgemeente Kralingen/Crooswijk in het kader van de week van de opvoeding, opvoedtafels georganiseerd. De opvoedtafels zijn een initiatief van de gemeente Rotterdam, waarbij ouders met elkaar, onder begeleiding van een gespreksleider, in gesprek gaan over diverse onderwerpen rondom opvoeden.

Ouders van basisschool de Esch reageerden enthousiast op de opvoedtafel. 13 ouders hebben deelgenomen; ze waren zeer betrokken en er zijn veel onderwerpen besproken: van eenvoudige opvoedvragen tot huisvestingsproblematiek. Ouders gaven aan het prettig te vinden om een podium te hebben om allerei onderwerpen rondom opvoeden breed te kunnen bespreken en voelden zich extra gehoord en serieus genomen door de gespreksleider vanuit de gemeente Rotterdam. 

Hieronder de rest van het programma dat Twinkeltje heeft georganiseerd in de week van de opvoeding

Opvoedwinkel tijdens Week van de Opvoeding 7-13 oktober 2013

Van 7 tot 13 oktober 2013 staat Nederland voor de derde keer in het teken van de Week van de Opvoeding, het thema van deze week is ‘Word spelenderwijs!’ Ook dit jaar organiseert Opvoedwinkel Twinkeltje activiteiten in deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en Noord.

In het pompgebouw in de Esch kunnen ouders vanaf eind september opvoedkundige tips voor andere ouders opschrijven. Tijdens de themaochtend op vrijdag 11 oktober staat het onderwerp ‘Word spelenderwijs!’ centraal en worden de tips met ouders besproken.

In speel-o-theek Noord en speel-o-theek Kralingen leren ouders meer over hoe je de ontwikkeling van kinderen via spelen kunt stimuleren. Welke ontwikkelingsgebieden zijn er en welk speelgoed hoort daarbij? Ouders krijgen tips hoe ze op een eenvoudige manier hun kinderen kunnen stimuleren met spelen. Daarna krijgen ouders een rondleiding door de speel-o-theek.

In de opvoeding van kinderen kan samen spelen veel opleveren. Maar bovenal is samen spelen leuk. Het maakt dat je als ouder nog meer van je kinderen geniet. Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Of het nu gaat om hun ontwikkeling, het omgaan met vriendjes en vriendinnetjes of wat het betekent om onderdeel te zijn van de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te bieden om vol verwondering te verkennen, te experimenteren en te ervaren.

 

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Datum: dinsdag 8 oktober
13.00–17.00 uur
Themabijeenkomst: Spelen is leren
Daarna rondleiding in de speel-o-theek Speel-o-theek Kralingen
Basisschool De Kleine Wereld

Datum: vrijdag 11 oktober 'Word Spelenderwijs’ tijdens een koffieochtend Basisschool de Esch
9.00–9.45 uur en van 10.00-0.45 uur in Pompgebouw de Esch

Deelgemeente Noord
Woensdag 9 oktober
12.00–16.00 uur
Vrije inloop speel-o-theek
Speel-o-theek Noord in Wijkgebouw ‘t Klooster

Woensdag 9 oktober
13.00–14.00 uur en 14.30–15.30 uur
Themabijeenkomst: Spelen is leren
Speel-o-theek Noord, Wijkgebouw ‘t Klooster