Naar het vervolgonderwijs

Naar de middelbare school
Als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat, ben je nog steeds belangrijk voor je opgroeiende zoon of dochter. Een aantal tips om het contact met school en je kind te behouden:

 • Ga naar elke ouderavond, een tien minutengesprek of ouderworkshop. Probeer gerichte vragen te stellen.             
 • Probeer zoveel mogelijk met je kind te praten en mee te denken.
 • Spreek met je kind af dat hij vertelt welk huiswerk hij heeft en wanneer hij dat gaat doen. Zorg ook dat je zijn rooster weet.
 • Vraag op school aan welke informatie u via internet kunt komen, zoals roosters en proefwerkdata.
 • Neem eventueel plaatst in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Helpen met huiswerk?
De meeste pubers zijn niet zo happig op te intensieve belangstelling van ouders. Toch kun je als ouder wel een aantal dingen doen om hen te helpen:

 • Zorg voor een fijne, geordende werkplek. De meeste kinderen maken hun huiswerk het liefst aan de eettafel. Niets mis mee, zolang de omgeving maar rustig is.
 • Structuur helpt. Zorg voor rust en regelmaat.
 • Maak samen met je kind per vak een (huis)werkplanning: wanneer heeft hij overhoringen en proefwerken?
 • Geef je kind de mogelijkheid op zijn eigen manier te leren.
 • Help hem met overhoren of controleren van de grammatica als hij erom vraagt.
 • Vier successen, zoals een goed cijfer.

Bron: www.jmouders.nl/brugklas