Rotterdamse opvoedregels

In Rotterdam hebben in  2007 en 2008 in veel wijken opvoeddebatten plaatsgevonden, waar ouders onder deskundige begeleiding met elkaar hebben gedebatteerd over opvoeden in de Rotterdamse multiculturele samenleving.

Uit deze debatten zijn 10 opvoedregels naar voren gekomen met zaken die ouders belangrijk vinden bij het opvoeden. Hieronder de regels, onderverdeeld in 4 aspecten van het opvoeden

De zorg voor kinderen

  • Ik bied mijn kinderen een warm en veilig thuis, waar het altijd welkom is
  • Ik verzorg mijn kind goed: zo kleed ik hem naar de weersomstandigheden en geef hem thuis een gezond ontbijt
  • Ik bereid mijn kind goed voor op de risico's die er in de omgeving zijn, op straat, in de buurt, op televisie en internet

De ontwikkeling van kinderen

  • Ik zorg ervoor dat mijn kind goed voorbereid naar school gaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat het voldoende Nederlands spreekt voor het naar de basisschool gaat
  • Ik bespreek regelmatig met de school hoe het met mijn kind gaat

Respect voor anderen

  • Ik geef mijn kind het goede voorbeeld door zelf respectvol om te gaan met anderen
  • Ik zorg ervoor dat mijn kind voor zijn 12e sexueel is voorgelicht. Ik leer hem om te gaan met zijn eigen grenzen en met de grenzen van anderen

Opvoeden doen we samen

  • Ik kan uitleggen welke keuzes ik maak in de opvoeding. Ik ben aanspreekbaar op hoe ik met mijn kind omga
  • Ik bespreek wat ik van anderen verwacht bij de opvoeding van mijn kind
  • Ik vraag hulp als ik moeite heb met de opvoeding van mijn kind