De rol van vaders bij de opvoeding

De rol van vaders in de opvoeding
Er is steeds meer aandacht voor de rol van de vader voor het belang  van de ontwikkeling van kinderen. Een ‘papadag’ opnemen is in, ministers  veranderen van baan om meer bij hun gezin te kunnen zijn en  vaders achter de buggy horen inmiddels bij het straatbeeld. Voor kinderen is dat een positieve ontwikkeling!
Waarom zijn vaders zo belangrijk voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen?

Hechting en voorbeeldgedrag.
Voor de ontwikkeling van een kind is het van groot belang dat het zich hecht aan 1 of meerdere vertrouwde personen. Door een liefdevolle en veilige omgeving die ingaat op de behoeften van het  kind, ontstaat er een vertrouwensband tussen het kind en de volwassene. Een kind kan zich hechten aan meerdere personen en de vader kan daarin ook een grote rol spelen. Als kinderen veilig gehecht zijn, heeft dit  positieve gevolgen voor  de rest van de ontwikkeling. Je kunt daarbij denken aan een groter gevoel van eigenwaarde en meer zelfvertrouwen. De hechtingsrelatie met de vader heeft ook invloed op de latere relaties van een kind. De omgang van een vader met zijn kind beïnvloedt de manier waarop kinderen met leeftijdgenoten omgaan en hoe ze zullen staan in volwassen liefdesrelaties. Kinderen kijken gedrag af van hun ouders. Jongens leren van hun vader hoe hij zich zou moeten gedragen als man en meisjes kijken naar hun moeder om te leren hoe ze zich als vrouw kunnen gedragen. Meisjes hebben hun vader ook nodig om te oefenen met hun ‘vrouwelijke rol’ tegenover mannen. Zijn reactie op haar gedrag is hiervoor belangrijker dan die van de moeder.

Andere stimulans.
Vaders spelen anders met kinderen en ze stimuleren hun kinderen ook op een andere manier dan moeders. Ze bedenken steeds nieuwe dingen tijdens het spelen, waardoor bij kinderen een groot activiteitsniveau wordt opgeroepen. Moeders spelen rustiger met hun kinderen. Spelen met beide ouders is daarom belangrijk. Door de andere vorm van spelen van vaders, wordt ook de intelligentie van het kind anders gestimuleerd. Daarnaast zijn de prestaties op school hoger bij jongens en meisjes als hun vader aanwezig is in de opvoeding.
(Vrij naar  ‘De wereld van vaders, afstudeeropdracht’, B. ’t Mannetje, 2010)

Een paar weetjes over betrokken vaders:

  • Kinderen maken makkelijker vriendjes als zij een vader hebben die zich bezig houdt met hun opvoeding op een liefdevolle manier
  • Als je als vader veel aanwezig bent, in de eerste levensjaren van je kind, lijken kinderen makkelijker om te gaan met stressvolle situaties
  • Kinderen hebben betere schoolprestaties en meer zin om naar school te gaan, als hun vader zich betrokken toont bij de school 
  • Als vader breng je evenwicht in de opvoeding. Moeders voeden anders op dan vaders. Het is goed als kinderen door beide worden opgevoed.

Bron: www.ouders.nl

Websites voor vaders:

 

Tips: